Tester natężenia światła UV

T01
T01

Problemy z utwardzeniem lub przyczepnością nadruku, które mogą pojawić się w druku farbami UV , wynikają często z zastosowania lamp o niewystarczającej mocy. Lampy służące do utwardzania farb mają stosunkowo krótką żywotnością, która wynosi od 1 do 2 tysięcy godzin. W ostatnich latach stosowany bywa tzw. system Fusion, pozwalający na eksploatowanie lamp przez okres nawet do 10 tysięcy godzin, jednak w istniejących już na rynku maszynach spotyka się go stosunkowo rzadko . Mocno zużyte lampy generują zbyt słabe promieniowanie, które nie gwarantuje odpowiedniego utrwalenia farby. Przed taką sytuacją można ustrzec się stosując urządzenia do kontroli energii emitowanej przez promiennik. W praktyce stosuje się dwa rodzaje testerów: mierniki elektroniczne - radiometry lub proste testery w formie samoprzylepnej naklejki.

Aby lampy emitujące promienie ultrafioletowe spełniały swoją rolę, ich moc powinna wynosić przynajmniej 120-160 W/cm. Przy odpowiednim ustawieniu parametrów (kształt i ustawienie lustra, odległość od nadrukowanej powierzchni, itp.) energia dostarczona do warstwy farby powinna wynosić min. 300-350 mJ/cm2.w zależności od rodzaju farby. Nowe serie farb sitodrukowych RUCO wymagają mniejszej energii, na poziomie 200 mJ/cm.2. Jeśli te wymagania nie zostaną zachowane farba nie będzie się utrwalać. Taka sytuacja w szczególności może się zdarzyć przy stosowaniu silnie kryjących pigmentów, które utrudniają przeniknięcie promieni ultrafioletowych do dolnych warstw farby, lub pigmentów odbijających światło, np. farba biała. Jeśli polimeryzacja nie zostanie przeprowadzona w sposób całkowity, odporność farby i jej przyczepność do podłoża będzie zmniejszona.

Zazwyczaj uważa się, że problemy z odpornością nadruku są spowodowane złą jakością lub niewłaściwym rodzajem farby, podczas gdy tak naprawdę największe i decydujące znaczenie mają dwa czynniki: czystość i przygotowanie powierzchni oraz właściwe światło UV. Tym bardziej lepiej zapewnić sobie możliwość stałej kontroli poziomu natężenia promieniowania UV.

W tym celu możemy posłużyć się samoprzylepnymi naklejkami umożliwiającymi sprawdzenie natężenia światła UV, emitowanego przez lampy podczas procesu utwardzania farby. Stanowią one łatwy i relatywnie dokładny sposób określenia poziomu promieniowania, mającego decydujący wpływ na proces utwardzania farb i lakierów. Pozwalają również określić aktualny stan lamp.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy dwa rodzaje testerów UV. Testery UV-Tec oraz Testery UV FastCheck


Testery UV-Tec


Firma Kolorgraf oferuje trzy rodzaje samoprzylepnych testerów UV-Tec:
 - pierwszy o zakresie pomiaru 5-60 mJ/cm.2.
 - drugi, o zakresie 10-200 mJ/cm.2. (NIEDOSTĘPNE)
 - trzeci, o zakresie 200-600 mJ/cm.2.


Przy założeniu, że farba sitodrukowa UV powinna podczas procesu naświetlania otrzymać, w zależności od rodzaju farby, energię co najmniej 200-350 mJ/cm.kw. zdecydowanie największe zastosowanie znajdują testery o wyższych zakresach pomiarowych. Przy niektórych procesach drukarskich, np. lakierowanie UV, gdzie potrzebne są mniejsze ilości energii, sporadycznie zastosowanie znajduje tester o zakresie pomiaru 5-60 mJ/cm.2.


W celu przeprowadzenia testu naklejkę należy umieścić na powierzchni przedmiotu lub materiału, który ma być naświetlany. Podczas procesu naświetlania tester zmienia kolor, przechodząc od barwy żółtej, poprzez pomarańczową, czerwoną i brązową do ciemno-fioletowej. Każdy tester jest wyposażony we wzornik, obrazujący zmianę koloru nalepki i przybliżoną energię (w mJ/cm.2) odpowiadającą poszczególnym kolorom.

Paski można przycinać wykorzystując tylko jego część.Testery UV FastCheck


Tester w postaci 5 kratek należy umieścić na powierzchni przedmiotu lub materiału, który ma być naświetlany. Tester zmienia kolor od żółtego do ciemno zielonego tak jak jest to podane w dołaczanym wzorniku.

W przeciwieństwie do testerów UV-Tec, testerów FastCheck nie należy rozdzielać na mniejsze część. Mogłoby to spowodować, że uzyskany wynik nie będzie miarodajny.