Tester natężenia światła UV

T01

Problemy z utwardzeniem lub przyczepnością nadruku, które mogą pojawić się w druku farbami UV , wynikają często z zastosowania lamp o niewystarczającej mocy. Lampy służące do utwardzania farb mają stosunkowo krótką żywotnością, która wynosi od 1 do 2 tysięcy godzin. W ostatnich latach stosowany bywa tzw. system Fusion, pozwalający na eksploatowanie lamp przez okres nawet do 10 tysięcy godzin, jednak w istniejących już na rynku maszynach spotyka się go stosunkowo rzadko . Mocno zużyte lampy generują zbyt słabe promieniowanie, które nie gwarantuje odpowiedniego utrwalenia farby. Przed taką sytuacją można ustrzec się stosując urządzenia do kontroli energii emitowanej przez promiennik. W praktyce stosuje się dwa rodzaje testerów: mierniki elektroniczne - radiometry lub proste testery w formie samoprzylepnej naklejki.

Aby lampy emitujące promienie ultrafioletowe spełniały swoją rolę, ich moc powinna wynosić przynajmniej 120-160 W/cm. Przy odpowiednim ustawieniu parametrów (kształt i ustawienie lustra, odległość od nadrukowanej powierzchni, itp.) energia dostarczona do warstwy farby powinna wynosić min. 300-350 mJ/cm2.w zależności od rodzaju farby. Nowe serie farb sitodrukowych RUCO wymagają mniejszej energii, na poziomie 200 mJ/cm.2. Jeśli te wymagania nie zostaną zachowane farba nie będzie się utrwalać. Taka sytuacja w szczególności może się zdarzyć przy stosowaniu silnie kryjących pigmentów, które utrudniają przeniknięcie promieni ultrafioletowych do dolnych warstw farby, lub pigmentów odbijających światło, np. farba biała. Jeśli polimeryzacja nie zostanie przeprowadzona w sposób całkowity, odporność farby i jej przyczepność do podłoża będzie zmniejszona.

Zazwyczaj uważa się, że problemy z odpornością nadruku są spowodowane złą jakością lub niewłaściwym rodzajem farby, podczas gdy tak naprawdę największe i decydujące znaczenie mają dwa czynniki: czystość i przygotowanie powierzchni oraz właściwe światło UV. Tym bardziej lepiej zapewnić sobie możliwość stałej kontroli poziomu natężenia promieniowania UV.

W tym celu możemy posłużyć się samoprzylepnymi naklejkami umożliwiającymi sprawdzenie natężenia światła UV, emitowanego przez lampy podczas procesu utwardzania farby. Stanowią one łatwy i relatywnie dokładny sposób określenia poziomu promieniowania, mającego decydujący wpływ na proces utwardzania farb i lakierów. Pozwalają również określić aktualny stan lamp.

W celu przeprowadzenia testu naklejkę należy umieścić na powierzchni przedmiotu lub materiału, który ma być naświetlany. Podczas procesu naświetlania tester zmienia kolor, przechodząc od barwy żółtej, poprzez pomarańczową, czerwoną i brązową do ciemno-fioletowej. Każdy tester jest wyposażony we wzornik, obrazujący zmianę koloru nalepki i przybliżoną energię (w mJ/cm.2) odpowiadającą poszczególnym kolorom.

Pierwsze testy powinno się wykonywać na nowych lampach, kolejne po upływie określonego czasu ich pracy (np. po każdych 100 godzinach). Pozwala to na stworzenie własnej, indywidualnej tabeli kolorów obrazujących aktualny stan lampy. Można też równolegle dokonać pomiarów przy użyciu miernika elektronicznego i tym sposobem określić ilość energii odpowiadającej konkretnemu kolorowi naklejki.

Firma Kolor-Graf oferuje trzy rodzaje samoprzylepnych testerów UV-Tec:
 - pierwszy o zakresie pomiaru 5-60 mJ/cm.2.
 - drugi, o zakresie 10-200 mJ/cm.2. (NIEDOSTĘPNE)
 - trzeci, o zakresie 200-600 mJ/cm.2.

Przy założeniu, że farba sitodrukowa UV powinna podczas procesu naświetlania otrzymać, w zależności od rodzaju farby, energię co najmniej 200-350 mJ/cm.kw. zdecydowanie największe zastosowanie znajdują testery o wyższych zakresach pomiarowych. Przy niektórych procesach drukarskich, np. lakierowanie UV, gdzie potrzebne są mniejsze ilości energii, sporadycznie zastosowanie znajduje tester o zakresie pomiaru 5-60 mJ/cm.2.